FEL
Image Alt

Külföldi házasságkötés

Minden esetben:

Érdeklődj a lakóhelyed szerinti illetékes anyakönyvi hivatalnál a kiválasztott országban kötendő házassággal kapcsolatos teendőkről. Kiadványunk megjelenése óta is változhattak a jogszabályok, feltételek, az itt megadott információk általános információk, melyeket tájékoztató jelleggel írtunk le, de minden esetben feltétlenül fel kell keresni az anyakönyvvezetőt, aki személyre szabott további információkkal szolgál.

A házasságkötési szándék bejelentése – első és legfontosabb lépés:
A külföldi házasságkötés szándékát az Anyakönyvi hivatalban az anyakönyvvezetőnél kell személyesen bejelenteni. A házasulandóknak ki kell jelenteni az anyakönyvvezető előtt, hogy házasságkötésüknek legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, igazolniuk kell, hogy a házasságkötés törvényes feltételei fennállnak.

“Külföldi

Családi állapot igazoló dokumentum (volt Házassági Tanúsítvány)
Az Anyakönyvi Hivatalban tett házassági szándék bejelentése után, a szükséges dokumentumok bemutatása alapján a közigazgatási hivatal állítja ki. Ezen okirattal tanúsítjuk, hogy a házasságnak jogi akadálya nincs. (A tanúsítványt a felhasználás előtt egyes külföldi államok hatóságai részére felül kell hitelesíttetni (Apostille) a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályával. Javasolt, hogy a házasulandó ez ügyben időben érdeklődjön erről a Külügyminisztériumnál és az illető ország magyarországi külképviseleténél.) Ügyintézési határidő: 30 nap. A házassági engedélyt – sok magyarországi hivatal téves értelmezésével ellentétben – nem helyettesíti a frissen kikért anyakönyvi kivonat, még akkor sem, ha tartalmazza, hogy az illető a kiállítás pillanatában hajadon!

Hiteles fordítás:
A magyarországi fordító irodák listája, ahol dokumentumok hiteles fordítását végzik a www.offi.hu oldalon található.

Honosítás:
A külföldön kötött esküvőt hitelesíttetni kell Magyarországon. Ennek mikéntjéről az anyakönyvi hivatal ad felvilágosítást. A külföldön kötött esküvők esetében a házassági anyakönyvi kivonat a házasságkötés pillanatában, az útlevélben szereplő nevekre fog szólni, amennyiben a házasság honosítható. Amennyiben a felek más nevet választanak, névmódosítási kérelmet kell utólag benyújtani.

Apostille pecsét:
Diplomáciai felülhitelesítés, mely szükséges egyes külföldön kötött esküvők honosíttatásához. Ennek megszerzése a pár feladata.

“Külföldi

Szállodai adatkérő lap:
A szálloda/esküvő szervező cég kéri az utazók adatait (jegyespár és tanúk) – irodánknál beszerezhető. Országonként és szállodánként eltérő nyomtatvány.

CNI (Certificat of No Independent to Marriage) dokumentum:
Igazolja, hogy magyar jog szerint nincsen akadálya a házasságnak – pld. Balin a Magyar Tiszteletbeli Konzulátus állítja ki a számára megküldött dokumentumok alapján.

Születési Anyakönyvi kivonat:
A külföldi esküvőkhöz leggyakrabban szükséges a házasulandók születési anyakönyvi kivonata. Ezt szülővárosuk anyakönyvi hivatalától kell kikérniük – nemzetközi (többnyelvű) formátumban, így ezt már nem kell fordíttatniuk a legtöbb esteben.

Mikortól számítunk hazánkban is házaspárnak:
A házasságkötés napja hazánkban és a világ összes országában is a házassági jogviszony kezdetének napja.

Mennyi idővel a tervezett házasságkötés előtt kell elkezdenünk a szervezést:
Általában legkésőbb három hónappal az elutazás előtt meg kell tenni a szükséges előkészületeket, hiszen a kért dokumentumoknak még el is kell készülniük, ami általában hivatalonként (!) 30 nap.

Minden esetben

a külföldre megküldött dokumentumokat és azoknak eredetijét az utazásra a jegyespárnak (és a tanúknak is) magukkal kell vinniük és be kell mutatniuk a szertartás előtt. Ennek hiányában az esküvőt nem tarthatják meg.

Nászút foglalása esetén:
Nászút foglalása esetén minden esetben az utazáshoz vinni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, mert a szálloda vizsgálhatja a pár jogosultságát a nászutas csomag igénybevételéhez. Amennyiben a pár ezt a szálloda kérése ellenére nem tudja felmutatni, a helyi partner megtagadhatja a nászutas szolgáltatások nyújtását. Nászutat az esküvő időpontja után maximum 6 hónapon belül lehet foglalni.

Meghatalmazás
Ahhoz, hogy a pár nevében a kinti szervező el tudjon járni a hivatalnál, egyes területeken (Görögország, Madeira) kérhetnek az adott ország nyelvére fordított meghatalmazást, melyet közjegyző, ügyvédi, vagy nagykövetségi pecséttel kell hitelesíteni.

Vagyonközösségi nyilatkozat
Előfordult, hogy kérték hiteles fordításban, ügyvédi ellenjegyzéssel.

Mikortól számítunk hazánkban is házaspárnak?

A házasságkötés napja hazánkban és a világ összes országában is a házassági jogviszony kezdetének napja.

“Külföldi

A tervezett házasságkötés előtt mennyi idővel előbb kell elkezdenünk a szervezést?

Általában legkésőbb három hónappal az elutazás előtt meg kell tenni a szükséges lépéseket, el kell kezdeni az ügyintézést, hiszen a kért dokumentumoknak még el is kell készülniük, ami általában hivatalnokként 30 nap. Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy adott célországban a polgári ceremóniát általában hétfőtől péntekig tartják meg (kivéve nemzeti ünnepek).

Milyen dokumentumokat kell beszereznünk?

 • útlevelek másolata (melynek hazautazást követően 6 hónapig érvényesnek kell lennie)
 • új típusú születési banyakönyvi kivonat (3 nyelvű)
 • hivatalos igazolás a családi állapotról, ennek angol nyelvű hiteles másolata
 • amennyiben valamelyik házasulandó fél elvált, özvegy, nevet változtatott vagy 18 év alatti, ennek hivatalos igazolása és angol nyelvű hiteles másolata szükséges

Az esküvőhöz szükséges okmányokat eredeti példányban is be kell mutatni! Országonként eltérő dokumentumokra lehet szükség és különböző nyelveken kérhetik a fordítást. Minden esküvői csomagnál megtaláljátok az ehhez kapcsolódó fontos információkat.

A Külügyminisztérium konzuli osztályán a célország illetékes kollégájával egyeztessetek időpontot, hogy mikor vihetitek a lefordított okmányokat – amennyiben szükséges – felülhitelesítés vagy Apostille pecsét érdekében, illetve közöljétek, hogy mely országba tervezitek az esküvőt. A Külügyminisztérium konzuli szolgálatán kikért okmányaitok hitelesített példányai nélkül az adott országban nem fogják elfogadni a papírokat az esküvőhöz. Egyes estben az adott ország magyarországi konzulátusán is hitelesíttetni kell a papírokat. Irodánk a külföldi esküvőszervezőnek a kért dokumentumokat az esküvő előtt, időben továbbítja.

További információk, tájékoztató jellegű árak

 • családi állapotra vonatkozó dokumentációkat a 13. kerületi központi okmányirodából kell kikérnetek (3000 Ft személyenként). Meghatalmazással kiadják a partner igazolását is.
 • anyakönyvi kivonat, mely a születési hely szerinti városban kérelmezhető. Budapesten születettek esetében abban a kerületben kell kikérni a dokumentumot, amelyben az a kórház található, ahol az illető született. (2000 Ft személyenként) Anyakönyvi kivonat kiállítása írásban is kérhető. A kérelem postai úton is benyújtható a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak, vagy személyesen: a hazai anyakönyvezést végző hatóság ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben, vagy helyi anyakönyvvezetőnél, illetve külföldön a magyar külképviseleten.
 • egy alapdokumentum fordítása kb. 10 000,- Ft-ba kerül (pl. családi állapot igazolás, vagy ha kell az anyakönyvi kivonat), válásnál attól függ, hogy végzés van, vagy a házassági anyakönyvi kivonatban van feltüntetve a válás ténye. Ez utóbbi esetben ugyanez igaz rá, egyébként sajnos a teljes végzést le kell fordíttatni, ami válásonként eltérő hosszúságú – a fordítás költségét illetően érdeklődjetek az OFI-nál.
 • a Külügyminisztériumban az Apostille pecsét igénylése hétköznapokon 8 és 12 óra között lehetséges. Az ügyintézési idő 1 munkanap. A Külügyminisztériumban kapott dokumentumokkal együtt jelenjetek meg az OFI-ba. Ha a fordítást az OFI végezte, akkor már nem kell az adott ország nagykövetségére menni. Az OFI 2 héten belül készíti el a dokumentumok fordítását, de felár ellenében 3 nap alatt is rendelkezésetekre bocsájtják a kért papírokat.

Az egyes országok által megkövetelt okmányok:

 • útlevél (a hazautazás napjától számított 6 hónapig érvényes útlevél, melyben legyen 2- 3 üres lap egymással szemben.) Az okmányok érvényességét ellenőrizzétek, mielőtt a repülőjegyeteket lefoglalnátok.
 • háromnyelvű születési anyakönyvi kivonat eredeti példány (az esküvő kitűzött dátumához képest 6 vagy 3 hónapnál nem régebbi!)
 • a közigazgatási hivataltól kérnetek kell egy igazolást arra vonatkozóan, hogy nincs kizáró oka a házasságkötésnek. Régebben ez a házassági tanúsítvány volt, most már a családi állapotot igazoló dokumentum, amely kimondja, hogy egyik fél sem házas, mindegyik fél szabadon házasodhat. (Ha a célország szerinti hivatal erre a dokumentumra nem tart igényt, abban az esetben a pár felelőssége igazat állítani, ellenkezőleg itthon nem érvényes a házasság) Igényelhető a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályánál, bármelyik járási hivatalnál, vagy személyesen a Visegrádi utcában (1133  Budapest, Visegrádi utca 110- 112.) vagy írásban: a 1553 Budapest, Pf. 78. postai címen. Ha szeretnétek, a kérelmezésben szívesen segítünk nektek!
 • elvált fél esetén válási igazolás (érvénytelenített házassági anyakönyvi kivonat), bírósági végzés indokolt. Ennek fordítását és az adott ország nagykövetsége által lepecsételt formáját is kérhetik a célterületen. Ez oldalanként akár 130 EUR-ba is kerülhet!
 • ha a házasulandó fél megözvegyült, akkor az elhunyt halotti bizonyítványa – eredeti példányban szükségeltetik
 • névváltozás esetén a névváltozást igazoló dokumentum

Az esküvő utáni teendők

Ahhoz, hogy itthon elfogadják a házasságotokat, itthon is honosíttatni kell a helyi illetékes anyakönyvi hivatalban. Bármely hazai anyakönyvvezetőnél beadhatjátok a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet. Ez az eljárás is működik meghatalmazott útján. Hivatalosan két hónap az ügyintézési határidő, az eljárás díjtalan. Előtte azonban az OFI-ban le kell fordíttatnotok az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot.

Bizonyos országokban az Apostille pecséttel ellátott házassági anyakönyvi kivonatot a helyi konzulnak is hitelesíttetnie kell még kint a helyszínen – Magyarországon csak ebben az esetben fogadják el. A Külügyminisztérium csak az OFI által fordított dokumentumot fogadja el.

Hivatalos esküvőknél a helyszínen közjegyzői díjat is elkérhetnek. Ezek pontos összegéről mindig előre érdeklődjetek.

Fontos! A dokumentumok ügyintézése a pár felelőssége! A részletekről, időpontokról, fordítást, hitelesítést igénylő idő hosszúságáról, költségekről a hivataloknál kaphattok bővebb felvilágosítást. Mivelhogy minden eset egyedi és mivel a jogszabályok a hivatalokban az ügyintézést illetően egyik hónapról a másikra megváltozhatnak, ezért a tőlünk kapott információk aktualitásáért felelősséget nem vállalunk. Az információink irányadóak, nem teljes körűek, csupán tájékoztató jellegűek.

“Külföldi

Fontos elérhetőségek

Bizonyos államok részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok felülhitelesítésének mellőzéséről Hágában, 1961. október 5. napján kelt „Apostille Egyezménynek”. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hitelesítést (Apostille-t) végző hatóság vállalja a garanciát a másik ország hatóságai felé a hitelesített dokumentum eredetiségét illetően (s igazolja, hogy pl. adott családi állapot igazolást valóban az arra hivatott intézmény adta ki). Az Apostille egy A4-es, az eredeti dokumentumhoz hiteles fűzéssel rögzített három nyelven (magyar-angol-francia) kiállított igazolólap. A hatóságok kérhetnek az Apostille-ról hiteles fordítást is (pl. görög esküvő esetén). A következő magyar hatóságok illetékesek Apostille-lal kapcsolatban:

 • Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – A felügyelete alatt álló szakintézmények, bíróságok által kiállított okiratokra, továbbá az ezekről készített hiteles fordításokra: pl. válási végzés
 • Külügyminisztérium – anyakönyvi kivonatok, családi állapot igazolások

Ha szükség van Apostille pecsétre, akkor az anyakönyvi kivonatokat és családi állapotról szóló igazolásokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlegén kell beadni. A kérelmet a felülhitelesíteni kívánt okirattal együtt bárki (meghatalmazás nélkül) személyesen benyújthatja a KKM Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési Részlegén. A Konzuli Szolgálat (cím: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. E épület fsz.) ügyfélfogadása – hitelesítési kérelmek, okiratok beadására:

 • Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 12.00
 • Péntek: kizárólag az elkészült okiratok felvétele 11.00 – 12.00 óra között.

Az ügyintézési határidő tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az 1/2009. (I.9.) KüM rendelet irányadó, azonban amennyiben a felülhitelesítendő iraton lévő aláírás- és bélyegzőmintával rendelkezünk, a felülhitelesített iratot a beadást követő napon (péntek kivételével, ld. fent) 15.00 és 16.00 óra között fel lehet venni. Az okiratok felülhitelesítésének konzuli díja okiratonként 5500 Ft, a díj az okirat beadásakor, készpénzben fizetendő. További információkért kattintsatok az alábbi linkre: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/index

Ha más nyelven (nem angol vagy francia nyelveken) kérik az Apostille-t, akkor ezzel együtt kell a hiteles fordítást az OFFI-ban intézni. Hivatalos fordítással kapcsolatban keressétek fel az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda internetes felületét: http://offi.supportal.hu/ (Cím: Budapest 1062, VI. ker. Bajza u. 52. Telefon: Információ: 269-3831; 428-9601 / Központ: 428-9600 / Lakossági Fordítási Osztály: 269-3831;428-9601)

Amire érdemes utazás/foglalás előtt odafigyelni!

 1. Amikor az anyakönyvi hivatalban bejelentkeztek házasságkötésre, ne felejtsetek el egy másolatot kérni a kiállított jegyzőkönyvről. Ez azért fontos, hogy ha még esküvő előtt foglaljátok le a nászutat, és még nem tudjátok foglaláskor bemutatni a házassági anyakönyvi kivonatot, jogosulttá váljanak az esetleges nászutas kedvezményekre.
 2. Most az egyszer ne várjatok last minute ajánlatra, foglaljátok le időben, legalább fél évvel az indulás előtt a nászutat. Miért? Mert ekkor még hatalmas a kínálat, kiválaszthatjátok a legjobb lehetőséget a legjobb áron, és így biztos, hogy nem ér Benneteket csalódás. Az utóbbi néhány évben az előfoglalási árak sokkal kedvezőbbek, mint a last minute árak, arról nem beszélve, hogy indulás előtt pár nappal/héttel általában már csak a gyengébb szállások maradnak meg.
 3. Ne húzzátok az időt! Nászutas kedvezményt vagy szállodai bekészítést, ajándékot csak akkor kaphattok, illetve nászutas csomagot csak akkor foglalhattok, ha a nászút az esküvőt követő 6 hónapon belülmegvalósul.
 4. Kérjük, felejtsétek most el a netes foglaló oldalakat… Ugye nem szeretnétek a nászútjuk első éjszakáját a recepción tölteni, mert a szálloda túltöltötte magát, és nincs kit felhívni, aki segíthetne? Bízzátok magatokat profikra, a tökéletes nászút megszervezéséhez forduljatok hozzáértő kollégáinkhoz.
 5. Az utazásig ne változtassátok meg a neveiteketaz útlevélben (vagy abban az úti okmányban, mellyel utaztok), mert probléma lehet a repülőjeggyel: a névmódosítás díjköteles, viszont ha nem módosítjátok a jegyet, nem fog egyezni a név az úti okmányon lévővel, és így előfordulhat, hogy nem engednek fel a gépre..

Fordulj hozzánk bizalommal nászutatok, külföldi esküvőtök megszervezésével kapcsolatban.

Kérj személyre szabott ajánlatot a Cayo Coco Luxury Travel nászutak-esküvői utazások szakértőjétől!

Balázs Diána

Tel.: +36 30 556 0141

info@cayococoluxurytravel.hu

A programváltozás jogát irodánk fenntartja.

You don't have permission to register
error: A tartalom védve van!